ตรวจผลสลาก

งวดวันที่ตรวจสลากย้อนหลัง

รางวัลที่ 1

มูลค่า 3,000,000

รางวัลที่ 2

มูลค่า 100,000

รางวัลที่ 3

มูลค่า 40,000

รางวัลที่ 4

มูลค่า 20,000

รางวัลที่ 5

มูลค่า 10,000